Het bestuur


René Kamoen Voorzitter Algemene leiding en dagelijks beleid van de club voorzitter@ktcdiest.be
Benny Vandenreyken Secretaris Secretariaat en administratie ledenbeheer secretaris@ktcdiest.be
Jeroen Overmeer Financieel Manager Boekhouding, betalingen, facturatie, uitbating bar finman@ktcdiest.be
Christophe Corswarem Infrastructuurmanager Aanleg en onderhoud terreinen, gebouwen en hieraan gekoppeld onderhoudspersoneel, Bar-personeel & Catering infra@ktcdiest.be
Frank Agterberg Marketingmanager Sponsoring, Public relations, Publiciteit, Communicatie. marketing@ktcdiest.be
Eddy Lathouwers Ombudsman Contacten (top)spelers, Ouders, Veteranen ombudsman@ktcdiest.be
Marc Distelmans Recreatiemanager Evenementen (jeugd en volwassenen), Extra sportieve organisaties, Clubsfeer recreatie@ktcdiest.be
Dick Lahou Sportmanager Algemeen sportbeleid, Interclub, Tornooien en externe relaties sportman@ktcdiest.be

Informatie of vragen voor het bestuur? info@ktcdiest.be

Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag: Steffi Distelmans (mog@ktcdiest.be)